Ingyenes elektronikus könyvtár

Vers és kontextus - Mekis D. János

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2014
FÁJL MÉRET: 7,47
ISBN: 9789639893962
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Mekis D. János

Élvezze a Vers és kontextus Mekis D. János epub könyvek ingyenes olvasását

Leírás:

Vers és kontextus leírása A könyv szöveg- és diskurzusvizsgálataiban poétikai jelenségek és lényegesnek felismert kontextusok egymást értelmező megnyitására tesz kísérletet a szerző. Az irodalomelméleti és -történeti válaszok együttes vizsgálatát kanonikus versekkel, kötetekkel végzi el, többek között Ady Endre, Babits Mihály, Gyóni Géza, Kosztolányi Dezső, Nemes Nagy Ágnes, Domokos István, Cselényi László művek elemzésével. A könyv irodalomtörténeti érdekessége és jelentősége, hogy a modern magyar líra egyes jelentős szövegeit és a történeti, módszertani normákat és összefüggéseket egyaránt figyelembe véve jut újszerű következtetésekre. Egyszerre szól a szakmabeliekhez, a középiskolai tanárokhoz, a művelt érdeklődőkhöz és az egyetemi hallgatókhoz.

...nek már az alcíme (A modern magyar líra mint irodalom- történeti probléma) is egyértelmûen rámutat a szerzô vállalkozására és állásfoglalá- sára a líráról való beszédmód tekintetében ... Az élet(történet) olvasása Szabó Lőrinc Vers és valóság ában ... . Weöres Sándor: A tündér 2. Vers- és prózamondás elemzése, értékelése A vers- és prózamondás elemzése és értékelése az üzenetközvetítés szempontjából Megfigyelési szempont alapján segítséggel képes egy önmaga vagy más által elmondott vers hatásosságának, sikerességének megítélésére. MEKIS D. JÁNOS - VERS ÉS KONTEXTUS - A MODERN MAGYAR LÍRA MINT IRODALOMTÖRTÉNETI PROBLÉMA, könyv: TÁRSADALOMTUDOMÁNY, IRODALTÖRT.NYELV. Ft . 2 047 + 990,- szállítási díj* Boltértékelés. 36 ... Vers és kontextus - Mekis D. János - könyváruház ... . MEKIS D. JÁNOS - VERS ÉS KONTEXTUS - A MODERN MAGYAR LÍRA MINT IRODALOMTÖRTÉNETI PROBLÉMA, könyv: TÁRSADALOMTUDOMÁNY, IRODALTÖRT.NYELV. Ft . 2 047 + 990,- szállítási díj* Boltértékelés. 36 klasszikus magyar vers magyarul és angolul - Tótfalusi István, könyv. MEKIS D. JÁNOS: VERS ÉS KONTEXTUS Mekis D. János tanulmánykötete, ahogy alcíme ígéri, a modernség líraelméleti kérdéseinek főbb csomópontjait tárgyalja. A módszertani alapvetés a klasszikus modernség kon­tex­tua­lizáló teóriáinak ütköztetése. Tudható, az ezen a terepen játékba kerülő elméletek egyéb más harcterek mellett a surranó pályán a kilencvenes ... A Vers és valóság, amelynek két kötetében Szabó Lőrinc saját verseihez fűzött, „íródeákjának" (kinek kiléte máig homályban maradt) diktált kommentárjait olvashatjuk, a maga nemében páratlan képződmény.Szabó Lőrinc minden versét megmagyarázza, ha csak egy mondattal is, de nem ez az általános: kommentárjaiból - sokszor kisebb, esetenként több szálon ... szűk és alacsony ég, húzzad csak, húzd alája, sírva vigad az ész. Kartondobozba várja. magát a horizont, tátong a semmi szája. ritkuló polcokon. Életem lejtős útja. regös és balladás, kő hull apadó múltra, lásd, ez az elmúlás. Nem aki fut, vagy talpal, falon fekete kéz, csak az egyetlen isten. hamvaszt, ha műve kész. A századközép időszakában a Napkelet, a Vigilia, a Korunk Szava, a Magyar Kultúra, a Fiatal Magyarság, az Élet, a Sorsunk, a Dunántúl és a Jelenkor szerzőjeként ismert Fábián István mindmáig nem kapta meg az utókortól az őt méltán megillető figyelmet és megbecsülést. 9-12. ÉVFOLYAM. Az anyanyelv már nevében is a legszorosabb összetartozást fejezi ki az azonos nyelvet beszélő emberek között. Az anyanyelven megszülető irodalom alkotói és hallgatói olyan olvasói hagyományt, kultúrát teremtenek, amely megerősíti egy közösség tagjainak az identitását, mert a „… nemzeti hagyomány s nemzeti poézis szoros függésben állanak ... A kontextus-adás azonban általában bonyolultabb, tagoltabb folyamat, mint az epreskerti múmia esetében. Itt csak a műalkotások és a körülöttük zajló társadalmi folyamatok intézményrendszerébe való beillesztés történt meg: megfelelője az a gesztus, hogy Duchamp benevezte a piszoárt a New York-i Independent kiállításra. VERS katalógus: Versek, idézetek, gondolatok, és aforizmák. Kortárs hangos és zenés versek. Magyar költők, szerelmes versek, verses képeslapok. Aktuális Mekis d jános ajánlatok az ÁrGép-en. Hasonlítsa össze az árakat! 3. Nemes Nagy Ágnes lírája és esszéi. A Napforduló kötet és a Fák. Kötelező irodalom: 10-15 vers, 2-3 esszé. Ajánlott szakirodalom: Balassa Péter: Lét-poétika és verskertészet. In: Uő: Észjárások és formák. Bp., Korona Nova, 1998, 110-123, Berta Erzsébet: Nemes Nagy Ágnes és a tárgyias lírai kifejezésmód. 104 GOROVE ESZTER: Líra, történet, befogadás (Mekis D. János: Vers és kontextus) 107 ARANY ZSUZSANNA: Elegáns tabudöntögetés (Gilbert Edit: Az együttérzés irodalmai és vonzatai) IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT Ez a kontextus hiányossága azonban nem szabott gátot a rabbinikus hagyománynak, amely körülötte felnőtt. A Talmud és a Midrás kiterjedt legendákat mutatnak be, mint például a Rashi monda, amelyben Lámek először elveszíti a látását idős kora miatt, és Tubal-Kainnak kellett vezetnie őt, aki Kaintól a hetedik generációt képviselte....