Ingyenes elektronikus könyvtár

Szent István király élete - Karácsonyi János

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2016
FÁJL MÉRET: 11,45
ISBN: 9786155496332
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Karácsonyi János

A legjobb Szent István király élete pdf itt található

Leírás:

Szent István király élete leírása Tudom, hogy lesznek, talán sokan lesznek, a kik csalódva teszik le e könyvet, ha azt elolvasásra méltatták. Ennyit eddig is tudtunk - mondogatják - sőt ennél többet is. Nem fogok csodálkozni az efajta nyilatkozatokon s nem is veszem rossz néven azokat. Előző íróink művei nyomán némely, szent István királyról eddig hirdetett, tudományos tételek történeti igazságokként vannak elterjedve művelt közönségünk körében s így számosan bizonyos hiányt éreznek, ha e rég ismert, esetleg már az iskolában úgy tanult tételeket e műben nem találják meg. Különös dolog, pedig én mégis azt szeretném, ha e kis könyvnek érdeméül tudnák be a hiányt, mert hiszen az a több, amit eddig tudni véltünk s ami e könyvből hiányzik, mind merő ábránd, a kései íróktól szent István életéhez hozzá ragasztott sallang vala! S épen azért lett e könyv kissebb másoknak szent Istvánról írt műveinél, mert nem többet, hanem csak igazat akart mondani. Azelőtt például külön fejezetet lehetett írni a Szilveszter-bulláról és ennek nyomán szent Istvánnak II. Szilveszter pápához való viszonyáról. Most egy szót sem szólhatunk róla, mert kitünt, hogy e Szilveszter-bulla, bár a legfényesebb, mégis a legértéktelenebb sallang, XVII. századbeli hamisítvány. Azelőtt tíz darab, szent István nevében szóló oklevelet lehetett fölhasználni, most abból négyet okvetetlenül félre kell tenni, az ötödiknek (a pannonhalminak) hitele is pör alatt áll s így nem értékesíthető. Míg életirataiban nem tudtuk megkülönböztetni az eredeti részeket a kései toldásoktól, jóhiszeműleg mindent elfogadhattunk; most csak a biztos részeket. De én nem féltem szent István dicsőségét, pályafutásának tanulságos voltát a sallangok hiányától. Nem régiben, 22 év előtt történt, hogy a pécsi székesegyházat toldalékaitól megszabadították és eredeti alakjába megközelítőleg visszaállították. A visszaállítás előtt ebben is többet láttak, mint most, de nem az igazi, az alapítótól emelt egyházból, hanem a századok folyamán reá rakott, sok helyütt izléstelen, sok helyütt kárttevő toldalékból! Ma azonban az eredeti fényébe visszaállított bazilika-egyházat szemlélve, senki sem sajnálja azt a többet, azt a toldalékot. Reméljük, hogy szent István élete is megtisztítva s lehetőleg eredeti vonásaiba visszaállítva ily hatást fog kelteni s a kései sallangok után senki sem fog sóvárogni. Épen a birálatilag megállapított történeti igazságokból tünik ki szent Istvánnak valódi nagysága, sokféle és mégis egységes tevékenysége, lelkének nemessége. Igy, ha lehetőleg egykorú adatok alapján nemcsak harcait, vagy magánéletét, hanem összes, belső tevékenységét is szemléljük, meggyőződhetünk róla, hogy nem a véletlen okozta a keresztény Magyarország kilencszázados fönmaradását, hanem abban szent Istvánnak is főrésze volt. Szent István fáradalmai, éles elméje, magasztos erkölcsi magaviselete idézték elő, hogy a magyar nemzet nem kénytelenségből, hanem szivesen fogadta el a törvényes rendet, a keresztény művelődést, a rablás helyett a munkát, az erőszak helyett a kölcsönös felebaráti szeretetet, a lélekölő tivornyák helyett a lélekemelő keresztény hitet. Kelt Bihar-Püspökiben, 1904. február 7-ikén, szent Romuald napján.

...jÁnos. a magyar tudomÁnyos akadÉmia És a szent-istvÁn-tÁrsulat tudomÁnyos És irodalmi osztÁlya tagja ... Könyv: Szent István király élete (Dr. Karácsonyi János) ... . huszonhat képpel. budapest kiadja a szent-istvÁn-tÁrsulat 1904 Közeledvén Nagy Boldogasszony ünnepe (augusztus 15.), melyet Szent István király Fehérvárott szokott tölteni, a püspökök és apátok mind oda gyülekezének. Közöttük volt Maurusz püspök és Anasztáziusz apát, akik Gellértet is magukkal vitték, hogy őt Szent István királynak bemutassák. Szent István királyunk élete PN-Összeállítás Törvények Kötelezték a lakosságot a vasárnapi mun ... 1. Szent István. (1001-1038.) | A magyar nemzet története ... ... . Szent István királyunk élete PN-Összeállítás Törvények Kötelezték a lakosságot a vasárnapi munkaszünetre 965 éve, 1038. augusztus 15-én halt meg Székesfehérvárott I. Szent István király, a magyar állam alapítója. 969-ben született Esztergomban, Vajk néven. Szent László atyjának számkivetése még szent István király uralkodása alatt kezdődött. Szent István király egyetlen fiát, szent Imre herczeget a halál még az 1031. évben elragadta a királyi atyának és a nemzetnek nagy fájdalmára és ez idő óta a gyermektelen királynak állandóan az volt a legnagyobb gondja, hogy kire ... A Szent István által kialakított új rendet két törvénykönyv szentesítette. E törvénykönyvekben a király intézkedett az egyház működéséről és a vallásgyakorlás biztosításáról, a magántulajdon védelméről, biztosította a földesurak jogait népeik felett, rendelkezett a leggyakrabban előforduló bűncselekmények büntetéséről is. SZENT ISTVÁN KIRÁLY. Augusztus 21. SZENT X. PIUS PÁPA. Augusztus 23. LIMAI SZENT RÓZA. Augusztus 24. DE VIALAR SZENT EMÍLIA apáca, rendalapítónő SZENT BERTALAN APOSTOL. Augusztus 25. KALAZANCI SZENT JÓZSEF SZENT IX. LAJOS KIRÁLY. Augusztus 26. BOLDOG PERCY TAMÁS vértanú BICHIER DES AGES SZENT JOHANNA-ERZSÉBET apáca, rendalapító SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY Június 27. *Lengyelország, 1046 körül +1095. július 29. ,,Amikor a magyarok meghallották -- olvassuk a gesztaírónál --, hogy Magnus (Géza) király meghalt, egész sokaságuk öccséhez, Lászlóhoz gyűlt, és egy értelemmel, közös szóval és egyetértő akarattal őt választották az ország kormányzására, vagyis helyesebben buzgó és állhatatos ... szent istvÁn temetÉse És felmagasztalÁsa. JEGYZETEK. A „Szent István Király Élete" című ezen kiadványt a történelmet kedvelő, az először 1904-ben kiadott mű iránt a fenti tartalom szerint érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. Szent István Király Múzeum, Rendház (Székesfehérvár, Fő utca 6.) Nyitvatartás 2018. augusztus 11 - december 31., hétfőtől vasárnapig 10-18 óráig Szent István Király Főplébánia Sátoraljaújhely. 874 likes. Szent István Király Főplébánia, Sátoraljaújhely Tisztelt Szülők! Idén az Erzsébet tábor elmarad, helyette iskolánk június 22-étől nyári napközis tábort szervez heti turnusokban. Turnusonként maximum 20 tanulót fogadunk. turnus: 2020. június 2...