Ingyenes elektronikus könyvtár

Költészet és szakralitás - Spannraft Marcellina

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2016
FÁJL MÉRET: 7,47
ISBN: 9789634140863
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Spannraft Marcellina

Az összes Spannraft Marcellina könyv, amelyet olvastat és letöltött tőlünk

Leírás:

Költészet és szakralitás leírása Spannraft Marcellina úttörő jellegű monográfiája nagy nyereség a mai irodalom- és általában egész kultúratudományunk számára. Jelentős hozzájárulás annak a költészet- és művészi szövegértelmezői szemléletmódnak a kibontakoztatásához, amely a magyar népi kulturális és magasművészeti vershagyomány szerves összefüggéseit és teljes értékvilágát termékenyen és gazdagon, komplex szempontrendszerek alkalmazásával, mozgósításával igyekszik megközelíteni, bizonyos vonatkozásokat – főként újabb, modern líránk meghatározó áramlatainak szakrális dimenzióit, spirituális jelentéstartományait – pedig alaposan és összetetten részletezve feltárni. Hatalmas líratörténeti ismeretanyag birtokában, elsősorban klasszikus és huszadik századi költőink életművében való ihletett elmélyedés eredményeként világít rá olyan – sokszor meglepő újszerűséggel, sőt revelációszerűen felmutatott – gondolati, hangulati, metafizikai sajátosságokra, amelyek valóban csak az ilyenfajta tudományközi, interdiszciplináris vizsgálódás számára nyílnak meg és válnak beszédessé. Dr. Bertha Zoltán Az imponálóan gazdag, sokrétű szakirodalmat feldolgozó, kitűnő tanulmánygyűjtemény a költői nyelv elemzésével foglalkozik − elsősorban a kognitív szemantika elméleti keretében. A szerző azt a − minden természetes nyelvre sajátosan jellemző − nyelvi világképet, világmodellt kutatja a magyar és a japán költészet kiválasztott példáiban, amely felfejthető, kibontható a nyelvek, illetve a költői nyelvek jelentésszerkezeteiből, s amely a mitopoétikus világmodellel is rokonítható. Vallja, hogy − az álmokhoz, mítoszokhoz, népmesékhez, archaikus imákhoz hasonlóan − a szépirodalmi nyelv is őrzője lehet azoknak az ősi léttapasztalatoknak, sajátos kognitív mintázatoknak, melyek átszövik a különböző kultúrákat, s lenyomataik tetten érhetők a nyelvi struktúrákban, a szavak jelentésszerkezeteiben. Dr. Horváth Katalin

...zemlél... KÖLTÉSZET ÉS SZAKRALITÁS, Szerző: Spannraft Marcellina L'Harmattan Kiadó, 2016 Spannraft Marcellina úttörő jellegű monográfiája nagy nyereség a mai irodalom- és általában egész kultúratudományunk számára ... L'Harmattan Kiadó | Szaktárs ... . Jelentős hozzájárulás an... Kultúra és szókészlet - A japán tea- és virágkultúra nyelvi lenyomatairól . 137 Kulturális különbségek megmutatkozása japán haikukban és fordításaikban . Spannraft Marcellina - Költészet és szakralitás. Szállítási idő: azonnal. L'Harmattan Kiadó, 2016 222 oldal ISBN: 9789634140863. Ft . 2 190. Szállítási díj boltban* Termékajánlatok: Spannraft Marcellina Költészet és ... Spannraft Marcellina: Költészet és szakralitás ... . Spannraft Marcellina - Költészet és szakralitás. Szállítási idő: azonnal. L'Harmattan Kiadó, 2016 222 oldal ISBN: 9789634140863. Ft . 2 190. Szállítási díj boltban* Termékajánlatok: Spannraft Marcellina Költészet és. A gyógyítás szakralitása Csókay András. Antológia, dráma, költészet . Arany János balladái. Sziget Könyvkiadó, 157 old., 1480 Ft. ... jóságról és igazságról) Új Akropolisz, 158 old., 960 Ft. Bayer Zsolt: Tündértemető és egyéb novellák ... ezt az össztársadalmi "szakralitás"-élményt szinte senkinek sem sikerült megidéznie vagy tolmácsolnia, ez megmaradt az ... Szakralitás Pegazusblog A Rózsakeresztes titkos társaság Hermetikai tanításai. 2018-10 ... A ló története a költészet és képzőművészet világához is kapcsolható. Tulajdonképpen Pegazus, a híres szárnyas ló fakasztotta ki a múzsák forrását, azzal, hogy a Helikon hegy oldalára koppintott a patájával. ... Manapság közhelyszámba megy, hogy a Hold nőies. Istennőnek látjuk, a nőkben rejlő szakralitás égi megnyilvánulásának és védelmezőjének, a nőiesség, titokzatosság, fénylő sejtelmesség szimbólumának. Sőt, Szelénének még saját pegazusai is vannak. Csakhogy ez modern értelmezés. Az ősi időkben, az Istennő ősvallásában és az ókorban a Hold férfi istenség volt. Naponta bővülő kínálatunkból rendelj házhoz az Alexandra Online Könyváruházból. Sikerkönyvek, állandó kedvezmények, akciók, hírlevél. És mindezt akár másnapra... Ajándékozz idén is tőlünk! Jel Kiadó. A könyv az ókeresztény kor művészettörténetének kiváló összefoglalása. Először 1988-ban jelent meg. A szerző a 4. század utáni keresztény képzőművészet, valamint a katekézis, a liturgikus szövegek és az egyházatyák beszédei közötti összefüggéseket mutatja be az 1988-as kiadás óta napvilágra került kutatási eredmények tükrében. Művészet és szakralitás Alcím: Keresztény művészek a Magyar Katolikus Rádióban Szerző:Dvorszky Hedvig Szerkesztő:Fülöp Zsuzsanna Kiadó: Jel Kiadó - Magyar Katolikus Rádió [...] Művészet és szakralitás Jelkiadó 2018-07-15T08:00:30+00:00 Spannraft Marcellina - Költészet és szakralitás. Szállítási idő: azonnal. L'Harmattan Kiadó, 2016 222 oldal ISBN: 9789634140863. Ft . 2 190. Szállítási díj boltban* 17:00 Beszélgetés színházról Sándor János és Bodolay Géza rendezőkkel. Moderátor: Szemes Péter főmunkatárs (Pannon Tükör) 18:00 Énekmondás: Diószegi Szabó Pál (gitár, ének) és Fábián Attila (cajon, bongó) negyedórája 19:00 Fénylő költészet - Arany János balladá...