Ingyenes elektronikus könyvtár

Orbán Ottó versei I. -II. - Orbán Ottó

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2003
FÁJL MÉRET: 4,13
ISBN: 9789631423471
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Orbán Ottó

Itt található a Orbán Ottó versei I. -II. könyv pdf formátumú könyve

Leírás:

Orbán Ottó versei I. -II. leírása E két kötetben az olvasó Orbán Ottó minden versét olvashatja, de nem minden könyvével ismerkedhet meg; munkásságának ugyanis van egy egészen sajátos, egyedi vonása. A költő jó néhány kötetében tematikusan is elrendezte verseinek egyes csoportjait, s ahogy maga is vallotta (s az irodalomtörténész, kritikus ezt csak megerősítheti), ezek a kiadások, bár új verseket nem tartalmaztak, mégis teljesen önállóak voltak, sőt önálló értékminőséggel rendelkeztek (olykor nagyobbal, emlékezetesebbel, mint némelyik új verseket közlő kötete). Ez a kiadás nyilvánvalóan nem terjedhetett ki még érintőlegesen sem e tematikus könyvekre, hiszen ez lehetetlen vállalkozás lett volna. Mégis - mint Orbán Ottó 1986-os utószavában - felsorolom legalább e helyütt az azóta terjedelmesre bővült címlistát: Helyzetünk az óceánon. Versregény (válogatott prózaversek), 1983; A mesterségről, 1984; Útkereszteződés Minneapolisban. Ötuenegy uers Amerikából, 1993; A költészet hatalma. Versek a mindenségről és a mesterségről, 1994.A kiadásban található egyszerű, minden jel nélküli évszám mindig a vers keletkezésének évét jelöli; ha a dátum mögött kérdőjel van, az azt jelenti, hogy valószínűleg abban az évben született a vers, de ezt nem lehetett teljes biztonsággal megállapítani; a zárójelbe tett évszám mindig a megjelenés idejére utal; a kötőjeles évszámok azt jelentik, hogy a költő folyamatosan, esetleg több éven át is dolgozott a művön (ezek értelemszerűen általában hosszabb ciklusok; itt jegyzem meg, hogy az egy cikluson belüli verseket külön nem dátumoztam); a törtjeles (/) évszámok pedig úgy értelmezendők, hogy Orbán Ottó azon a művön megszakításokkal, a szöveghez újra és újra visszatérve dolgozott (ami elsősorban egy korábbi szöveg újraírását vagy átírását eredményezte); sajnos a Fekete ünnepben szereplő, s később módosított szövegű verseknél az átírásnak még közelítő pontosságú dátumát sem tudtam megadni (valószínűleg a hetvenes évek elején történt mindez), de mentségemre szóljon: Orbán Ottó sem jelölte ezeket az 1986-os nagy gyűjteményében, s csak az eredeti keletkezési évszámokat ír- ta a versek mellé.A betűrendes címmutatóban dőlt betűvel szedett verscímek azt jelzik, hogy a mű egy nagyobb ciklus része is. Dérczy Péter

...k helytállásának. Mikor az ostromlók csapataik kímélése érdekében, lángszórókat és aknavetőket is bevetettek, a trójaiak bútorokkal és háztartási gépekkel torlaszolták el házaik bejáratát, és folytatták a védekezést Orbán Ottó évekkel később 1936 ... Dylan Thomas: Dylan Thomas versei (Európa Könyvkiadó, 1979 ... ... .május 20-án született Budapesten. 1945 után félárvaként intézetben nevelkedik. Már egészen fiatalon kezd verseket írni és később évente jelentek meg versei. Munkáját 1989-től beárnyékolta a Parkinson-kór, ami miatt meg kellett műteni. A műtét csak rövid ideig hozott javulást és 2002 ... Orbán Ottó költészete 1990 után E dolgozat már saját címadásához fordulva fellelheti legnehezebb kérdéseit, ... maga Orbá ... PDF Fogalmazás - Sulinet ... . Munkáját 1989-től beárnyékolta a Parkinson-kór, ami miatt meg kellett műteni. A műtét csak rövid ideig hozott javulást és 2002 ... Orbán Ottó költészete 1990 után E dolgozat már saját címadásához fordulva fellelheti legnehezebb kérdéseit, ... maga Orbán is jelezte már érdeklődését versei kontextusváltozásai iránt, véleménye szerint az a tény, hogy egy vers több kötet közegéhez is kötődik, ORBÁN OTTÓ (1936) Orbán Ottó (1936) a modern magyar költészeti hagyománynak azon a nyomvonalán indult el, amely az esztétikai hatásformák áttételesebb költészettanát állította az élménylírai vallomásosság helyébe. Mint általában azoknál a költőknél, akiknél az élmény minősége nem formálódik át lényegesen, nála is ott a legbeszédesebbek e líraeszmény ... "Culture Box" is a selection of rare archival footage about the post '89 cultural life in Hungary, compiled for OSA TV from the rich collections of the Black Box Foundation. Producer: Fekete Doboz ... Orbán Ottó összegyűjtött verseit lapozgatva . Szép gesztus és találó meglátás, hogy önmaga által válogatott versei élére az Apám című korai verset helyezi Orbán Ottó (a Magyar Költészet Kincsestára 67. kötetét saját maga válogatta). A költemény így zárul: Bocsáss meg, hogy élek. Orbán Ottó összegyűjtött ...