Ingyenes elektronikus könyvtár

Nemzet - sors - identitás

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2016
FÁJL MÉRET: 5,53
ISBN: 9789634140801
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ:

A Nemzet - sors - identitás könyvet letöltheti pdf epub formátumban ingyenes regisztráció után

Leírás:

Nemzet - sors - identitás leírása Bertha Zoltán József Attila-díjas irodalomtörténész, tanár, kritikus, szerkesztő, a Károli Gáspár Református Egyetem docense az 1980-as évek óta folyamatosan publikál a határon túli magyar irodalom köréből. A hetvenes évek romániai magyar irodalma és A romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája után monográfiát jelentet meg az ízig-vérig kolozsvári Bálint Tiborról, sajátos magyar élethalálharcot vívó Sütő Andrásról; önálló tanulmánykötetet szentel a fekete-piros versek költőjének, Kányádi Sándornak; az erdélyi irodalmat mindig éles szemmel figyelő Németh Lászlónak; a székely Homérosz Tamási Áronnak. Erdélyiség és modernség élményvilágának kiváló ismerőjeként figyel fel a romániai magyar irodalom kulturális-morális-spirituális értékeire, Erdélyt az anyaországgal összekapcsoló nemzeti hagyományokra, a magyar sorskérdésekre. A kötet a hatvanéves Bertha Zoltán tiszteletére többnyire olyan iroda-lomtudományi tanulmányokból, történelmi-nyelvészeti-világirodalmi írásokból és lírai darabokból válogat, amelyek határon innen és túl, a régi magyar kultúrától a kortárs magyar irodalomig széles körben felölelik a kiváló irodalomtörténész érdeklődési körének sok-féleségét. Sebők Melinda

...címet szerzett. 1994-ben PhD fokozatot kapott ... Sorsrontó siker ... . 2008-ban habilitált a Debreceni Egyetemen. HATALOM / NEMZET. Sorsrontó siker 2012. március 2., szerző: ... Schmidt Mária úgy látja, hogy a hatvannyolcasok szorításában vergődik és megállíthatatlanul mállik a német identitás. A német a saját hatvannyolcasaik fogságában, kifosztva és elárulva. A dolgozat első sorainál ingerült lettem. Nemzet - sors - identitás. „Európai lát ... PDF tut - Károli Egyetem ... . Nemzet - sors - identitás. „Európai látszószögű magyar". Írások a hatvanéves Bertha Zoltán tiszteletére. Szerkesztette Papp Ágnes Klára, Sebők Melinda, Zsávolya Zoltán. Budapest, 2015, Károli Gáspár Református Egyetem-L' Harmattan Kiadó. Nemzet - Sors - Identitás. Írások a hatvanéves Bertha Zoltán tiszteletére, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2015. Weöres Sándor pályakezdése a Nyugattól a Várig , Irodalomismeret, 2013/ 3. A Nyugat árnyékában - György Oszkár pályája, kismonográfia, Argumentum Kiadó, Budapest, 2011, 216 o. A fenti címmel jelent meg Csóti György könyve az idei Ünnepi Könyvhétre. A szerzőt a Vörösmarty téren, egy könyvsátor előtt kerestük fel, ahol egy órán át dedikálta kötetét. Utána szívesen beszélt róla olvasóinknak. Eléggé mellbevágó címet választott, mert mindenki, aki egy kicsit is érzékeny arra, hogy hol él, milyen kultúrában... Nemzet - sors - identitás. „Európai látószögű magyar" Írások a hatvanéves Bertha Zoltán tiszteletére, szerk.: Papp Ágnes Klára, Sebők Melinda, Zsávolya Zoltán, Károli Könyvek, L'Harmattan Kiadó, 2015. A nemzet szövegszerűsítése: a fikció mint a nacionalizmus működésmódja 19 ... identitás jelen dolgozat felfogása szerint nem adottság, hanem folyamat, egyszerűbben fogalmazva: nem csupán sors, hanem választás kérdése is, és bonyolult gyakorlatok sorozatából áll. Ez az elképzelés azonban nem volt mindig A szociális identitás alapvető kérdése - Pataki Ferenc szerint - az 1970-es évtizedben vált a hazai szellemi élet egyik újszerű érdeklődési pontjává, s napjaink valóságos konfliktusai közepette, az alapul és keretül szolgáló társadalmi kategóriák, alakzatok, viszony- és pozíció-rendszerek felfokozott bomlásának és ... Sőt, a XIX. század végén nemzeti identitás és állampolgárság egy-mást feltételező viszonya meg is fordulhat. Így pl. Ernest Renan híres mondása, mely szerint „L'existence d'un nation est… un plébiscite de tous les jours" (Egy nemzet létezése mindennapos népszavazás), már a nacionalizmus ellen irányuló ... Kovács Dávid - Nemzet - identitás - történelem - DVD, film, könyv, webáruház. A könyvben szereplő eszmetörténeti tanulmányok a 20. századi magyar történelemben jelentős szerepet játszó politikai-szellemi irányzatok, illetve azok meghatározó képviselőinek, tollforgatóinak a nemzet mibenlét... Nemzet - sors - identitás, „európai látószögű magyar". Írások a hatvanéves Bertha Zoltán tiszteletére. (szerk. Papp Ágnes Klára, Sebők Melinda, Zsávolya Zoltán. Károli Gáspár Református Egyetem - L'Harmattan, 2015) Hommage á Átlók (Stádium Kiadó, 2015) Publikációs lista nyomtatott folyóiratokban...